Најдобрите Bob Casino Affiliates Онлајн Казино s

Филијалата ќе им биде интересна да се приклучат на програмата Bob Casino Affiliates бидејќи таа нуди неверојатни бонуси кои играчите ќе ги сметаат за неодоливи. Откако ќе се приклучат, партнерите автоматски ќе имаат пристап до сите промотивни материјали како што се линкови и банери за нивната кампања за упатување. Тие можат да ги постават овие алатки на нивната веб-страница и страниците на социјалните медиуми за да ги упатуваат играчите.

Подружниците ќе заработуваат провизии од упатените играчи, почнувајќи со добредојден удел на приход од 25%. Кога нивната упатена база на играчи се зголемува, провизијата на филијалата исто така расте до 40% за цел живот. Сите филијали се фаворизирани со „без пренос на негативни салда“. Тие, исто така, имаат шанса да одземат уште 5% удел во приходите од под-подружниците.