Најдобрите NetoPartners Онлајн Казино s

NetoPartners е придружна програма која им овозможува на членовите да промовираат различни казино игри на нивната страница за провизија. Тие ја основаа програмата во 2008 година и обезбедуваат целни страници или други форми на рекламирање. Тие, исто така, им обезбедуваат на членовите инки и многу повеќе форми на маркетинг.

Партнерите се поддржани со 24/7 поддршка и статистиката може да се следи за да се разбере профитот и идните кампањи. Нивниот удел во приходите исто така се движи од 25% до 45% врз основа на различни нивоа што мора да се постигнат. NetoPartners има повеќе од десет години искуство и е доверлива придружна програма. Вреди да се погледне нивната репутација и структурата на комисиите.